AS-GW/AQUALOOP – ta správná vodní smyčka

3. 4. 2014

Recyklace vody jak v domácnostech, tak především v hotelech, obchodních centrech, administrativních budovách je rozšířena v mnoha zemích. Zde se můžeme setkat s certifikací budov dle mezinárodních standardů – LEED, BREAM, SBToolCZ.

Tento článek pojednává o dvou instalacích technologie AS-GW/AQUALOOP . Jedna pro komerční využití, druhá pro rodinný dům.

Instalace AS-GW/AQUALOOP pro rodinný dům, Kelmis, Belgie

Rodinný dům leží na Belgické straně hraničního přechodu Aachen/Kelmis. Jedná se klasický rodinný dům po rekonstrukci pro 4 trvale žijící obyvatele. Dům je podsklepen (technická místnost), další patro a podkroví jsou obyvatelné. Na střeše jsou osazeny fotovoltaické panely.

Rodinný dům – KelmisB

Voda v domě

Voda v domě je řešena velice zajímavě. Dešťová voda ze střechy a malého přístřešku je svedena do retenční nádrže o objemu 8 m 3 . Tato nádrž je podzemní a je umístěna před domem v parku. V nádrži je umístěna vestavba AQUALOOP pro filtraci dešťové vody. Po filtraci je voda čerpána do nadzemní nádrže o objemu 300 L (na obrázku 2 vpravo), umístěné v technické místnosti. Tato voda je posléze přes UV lampu čerpána zařízením RAINMASTER Favorit (na obrázku 2 vpravo nahoře) do rozvodu vody. Na zařízení RAIMASTER Favorit je možno napojit přes volný výtok i vodu pitnou (splňuje EN 1818) a to v případě, že je nedostatek dešťové vody. Velkou zajímavostí je, že tato voda je přednostně používána na sprchování a praní, nikoliv na splachování toalet . Její hygienizace je zaručena MBR filtrací a zároveň UV lampou. Šedá voda je svedena od sprch a vany taktéž do technické místnosti. Pro šedou vodu jsou osazeny dvě nádrže o objemu 300 L (obrázek 2 vlevo dole). První nádrž je brána jako akumulační/bioreaktor. V této nádrži je osazena vestavba AQUALOOP. Po mechanickém předčištění voda natéká do nádrže, kde se biologicky čistí a v přesně stanovených intervalech je přes membrány, odtahována do druhé nádrže – zásobní. Velkou výhodou systému AQUALOOP je možnost zpětného proplachu membrán a to až do tlaku 3 bary. Toto řešení zásadně prodlužuje životnost membrány a zabraňuje razantnímu snížení průtoku, vlivem zanášení. Již vyčištěná voda je používána pro splachování toalet a pro zálivku zahrady. Pitná voda je používána pouze na vaření, a pokud není dostatek vody pro sprchování.

Obr. 2 – Technická místnost – umístění nádrží - šedé vody

Takovéto zapojení umožňuje plně využít jak dešťovou vodu, tak i vodu šedou. Pro srovnání je možno uvést, že roční spotřeba pitné vody v této domácnosti je cca 10 m 3 .

šedé vody - AQUALOOP

Instalace AS-GW/AQUALOOP pro hotelový komplex

Instalace vestavby AQUALOOP pro Galant**** hotel Mikulov je jednou z prvních komerčních využití této technologie v ČR. Předčištěná šedá a dešťová voda je akumulována ve stávající jímce o objemu cca 10 m 3 . V jímce je umístěna vestavba AS-AQUALOOP. Voda je po biologickém čištění filtrována přes 6 ks membrán a čerpána do stávající akumulační nádrže umístěné ve sklepení objektu. Z této nádrže je pak napájen vodovod provozní vody a voda z něj použita na splachování WC.

šedé vody - tabulka

Šedé vody - výpočet

Vzhledem k tomu, že se v současnosti zpracovává několik projektů na využití šedých vod a ze strany projektantů se objevují dotazy týkající se výpočtu produkce a spotřeby vody v rámci domu související s návrhem zařízení na recyklaci šedých vod, rozhodli jsme se nabídnout jim pomůcku.
Touto pomůckou je jednoduchý prográmek v Excelu zpracovaný na základě připravované normy ČSN 75 6780 a našich zkušeností. Výpočet stanovení produkce šedé vody ke stažení

ASIO, spol. s r.o. pak nabízí vedle tohoto prográmku i pomoc s technickým řešením, konkrétním návrhem technologie a posouzením ekonomické návratnosti.

Ing. Adam Bartoník