AS-KRECHT na akci Západní město CITY ADMINISTRATIVA

8. 4. 2014

Jednalo se o  vsakovací a retenční objekt sestavený ze čtyř sekcí o celkovém objemu cca 153 m 3 . Objekt je sestaven z 96 ks středních tunelových dílů a z 24 ks počátečních a koncových čel. Vlastní stavbu a samotnou montáž provádí firma VCES.

vsakovací tunel AS-KRECHT odvodnění pozemku AS-KRECHT

Ing. David Šmidek
http://www.asio.cz/cz/as-krecht-link