ASIO a ASIO NEW získalo nové výzkumné projekty

27. 2. 2019

Gratulujeme našim výzkumným týmům k získání nových projektů.

ASIO NEW získalo pro následující roky dva výzkumné projekty , které by měly podpořit nastavený směr vývoje v duchu NEW:

  • „Zpracování gastro odpadu do podoby pevného uhlíkatého produktu k materiálovému využití“ – projekt, jehož cílem je doplnit nabídku lapáků tuků o další perspektivní výrobek a technologii zpracování odpadů o další postupy.
  • „Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody“ – projekt, jehož cílem je další posun v  rekuperaci tepla a recyklaci vod.

Oba projekty byly podpořeny k financování. Zahájení projektu je naplánováno na 1.6.2019. Děkujeme všem za spolupráci, zejména pak Danovi za spolupráci na administrativní části.

ASIO získalo pro následující roky následující projekt:

„Elektrochemické zpracování odpadních koncentrátů z membránových separací“ – cílem projektu bude vyvinout technologii pro elektrochemické nakládání s membránovými koncentráty průmyslových odpadních vod .

Projekt bude zahájen 1.6.2019. Všem díky za pomoc při tvorbě projektové žádosti. Druhý projekt „Vývoj inovativního sorbentu pro čištění povrchových a podzemních vod“ bohužel podpořen nebyl.

Cenné na projektech je, že jsou zaměřeny na konkrétní technologie, které mají šanci zvýšit prodejní potenciál obou firem.

Ing. Karel Plotěný