ASIO a ohlédnutí se za rokem 2012 - deset nej – z každého soudku trochu

15. 1. 2013

• Nové sídlo firmy a zahájení rekonstrukce Již delší dobu je nám ve stávajících prostorách těsno, a tak i přesto, že prostředí, poloha i vztahy s okolím jsou nadprůměrné, jsme nuceni hledat a vypadá to, že jsme našli nové útočiště a to v Brně na Kšírové v blízkosti křižovatky s Vodařskou. Rekonstrukce byla zahájena s termínem dokončení 5/2013. Věříme, že po rekonstrukci se otevřou nové možné oblasti prodeje jako je například i rozšířený e-shop.

• ČOV Ivančice, skládka Šlapanice, ABB Z velkých akcí oddělení IA tak nějak více vyčnívají realizace ČOV Ivančice, ČOV ke skládce ve Šlapanicích a akce ABB. Kde jsme dodávali nejrůznější technologie na čištění vod .

skládka Šlapanice


• Růst skupiny výzkumu (iniciace a organizace společných akcí), zisk několika výzkumných projektů, publikační činnost, výroba prototypů …
Oddělení výzkumu se může pochlubit jak ziskem projektů, tak i realizovanými výstupy, které nám může závidět nejedna renomovaná výzkumná organizace (přijaté příspěvky na konferencích, články v uznávaných periodikách, prototypy – nano reaktor, úplně nové oblasti výzkumu, …).

• Web stránky (ocenění „ Zlatý@TZB-info “), pořádání/zavedení webinářů
Marketingové oddělení se zase může pochlubit oceněním za webové stránky, které možná více než samotnou grafiku, atd. vyjadřuje množství práce věnované školením, seminářům, webinářům – prostě práci se zákazníky.

marketing

• Vytvoření silného potenciálu v Chorvatsku, realizace ČOV v Litvě
Zahraniční oddělení zaznamenalo nemalý nárůst exportu technologických celků, a to nejen po stránce již zrealizovaných akcí (především Pobaltí), ale po stránce vytvoření si předpolí pro dodávky v budoucnu (Balkán a tam např. Chorvatsko).

• Rychlá adaptace nově příchozích zaměstnanců, kteří prakticky ihned spadli do plného pracovního zatížení
To vše by se nezvládlo bez nových lidí a bez jejich ochoty se naplno zapojit do rozjetých akcí a projektů. Nové tváře:

ASIO_nove_tvare_2012

• Zvýšení prodeje ČOV AS-VARIOcomp N AS-FAKU automat a příprava nových výrobků do prodeje
I v prodeji kusových výrobků v ČR byly produkty, které zvýšily své obraty, a paradoxně v době krize se zvedl počet poptávek. Při tom všem bylo a je nutné vyvíjet a připravovat nové produkty – připraveny jsou výrobky k HDV (AS-AKU FILTR), celá inovovaná technologie využití dešťových vod (prvky systému INTEWA) a nové vlastní technologie s využitím membrán na recyklaci šedých vod .

Aerační věže na přehradě, řada vychytávek, schopnost rozmíchat jezero o objemu 12 mil. m 3 vody a  zisk ceny IWA
Pokračoval projekt zaměřený na udržení Brněnské údolní nádrže (Priglu) bez sinic. Část realizace, včetně prokázání udržitelnosti (naše část úkolu) byla splněna a i když nám občas „zatrnulo“, přehrada vydržela v rekreace schopném stavu. Symbolicky jsme tam dokonce oslavili koulením (brněnského kola) kolem přehrady konec roku.

Brněnská přehrada ASIO

Shrnuto závěrem … událo se toho hodně a těch vyčnívajících akcí je celá řada. Zejména se daří navyšovat potenciál firmy. Jen teď jde o to, aby se ten potenciál podařilo přetavit do ziskových zaplacených akcí.

Ing. Milan Uher