ASIO a právnická fakulta

17. 12. 2018

..a připravit je tak pomalu na to, že po stránce odborné „pokročila úroveň znalostí tak, že zdůvodnit je možné skoro všechno“, a že speciálně Zákon o vodách má řadu míst, které se dají vykládat mnohoznačně.

Na druhé straně i pro právníky může být užitečné, když se něco dozví o procesech a případech, se kterými se potýká vodohospodářská firma v praxi a třeba i o tom, kam se ubírá vývoj oboru do budoucna.

Z novinek, o kterých jsme se bavili, je na pořadu novela vodního zákona obsahující opatření na zvládání sucha. Doufejme, že se podaří ji využít k prosazení některých ustanovení o udržitelnosti, boj proti změnám klimatu by tak nemusel být jen hrozba, ale i příležitost něco konkrétního v duchu udržitelnosti udělat.

Ing. Karel Plotěný