ASIO aktuálně

17. 4. 2020

Nápad oddělit kusové výrobky a technologické celky všem prospěl. Přispěl k okamžitému nárůstu jak novinek, tak i aktivit obou firem (viz různá prestižní ocenění za umístění na žebříčcích firem v Jihomoravském kraji).

Z aktuální nabídky ASIO TECH, spol. s r.o. jsou mimo obvyklých dodávek nejzajímavější:

  • Odvodnění kalu pomocí dehydrátoru, kde se dá z pohledu obcí ušetřit na provozních nákladech za zpracování kalů (navíc s využitím dotačního titulu na investici). A na to navazující příprava koncovky na hygienizaci kalů pro malé čistírny do 5 tis. EO;
  • Recyklace bazénových vod s využitím membránových technologií, což představuje dodávku technologie s náklady, které se díky úspoře za dodávku vody a energie vrátí obvykle do tří let;
  • Nabídky na recyklace vod v průmyslu , případně komplexní optimalizaci vodního hospodářství ve firmě. Často firmy platí vysoké částky za vypouštění srážkových a odpadních vod a komplexní pohled na vodní hospodářství jim může přinést okamžitý ekonomický a ekologický užitek.

Z aktuální nabídky ASIO NEW, spol. s r.o. je mimo obvyklých dodávek zajímavá:

  • Podpora projektů Modrozelené infrastruktury zařazením celé řady výrobků do portfolia – unikátní jsou propustné povrchy s využitím AS-TTE ROŠTů, akumulace srážkových vod pomocí plastových bloků, recyklace odpadních vod;
  • Realizace projektů v programech „malá a velká dešťovka “ dodávkou zařízení na využití dešťových vod , recyklaci šedých vod nebo retenci vod v území;
  • Pomoc obcím s řešením odkanalizování tam, kde není vhodné centrální čištění odpadních vod, využitím dotačního titulu pro skupiny domovních čistíren pro obce .

Z činnosti firmy je zřejmé, že se snaží naplnit svou vizi, být spolehlivou firmou a působit i v rámci oboru tak, aby se obor vyvíjel co nejudržitelněji s ohledem na budoucnost – tj. aby po nás nezůstala poušť, ale krásná, zelená malebná krajina, ve které teče v řekách čistá voda.

Ing. Karel Plotěný