ASIO členem JmSK

28. 5. 2014

Občanské sdružení Jihomoravský stavební klastr (JmSK) bylo založeno v roce 2012 jako volné seskupení subjektů podnikajících ve stavitelství. Je neziskovou organizací, ustavenou za účelem popularizace zásad udržitelné výstavby, posílení spolupráce mezi členy klastru, zajištění trvalého přísunu informací o novinkách technologiích, legislativě, ekonomických a sociálních souvislostech procesu udržitelné výstavby.

Klastr je otevřeným sdružením, připraveným na přijímání nových členů bez omezení a diskriminace. Klastr sdružuje členy na základě společného zájmu a cílů.

Klastr postupně rozvíjí své činnosti v oblasti vzdělávání, podpory odborného školství (zejména učňovského a středního) a v oblasti vývoje pokrokových stavebních technologií a postupů. Klastr si klade za cíl přispívat ke kultivaci podnikatelského prostředí ve stavitelství a souvisejících oborech v jihomoravském kraji, spoluvytvářet pozitivní obraz oboru u veřejnosti a podporovat principy udržitelné výstavby ve všech souvislostech.

Michal Plotěný