ASIO je inovativní firma

12. 12. 2014

V Kuřimi, na půdě Kompetenčního centra INTEMAC, proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014. Z rukou hejtmana jsme převzali první cenu. Ocenění si vážíme a bereme jej zpětnou vazbu k naší snaze o vytvoření funkčního systému produkujícího průběžně náměty na nové výrobky a technologie. ASIO v auditu, který byl se soutěží spojen, prokázalo jak tvorbu hodnotných námětů, tak pak hlavně mechanismy podporující zavádění do praxe. Na druhé straně, o co víc se o propojení výzkumu a praxe snažíme, o to více námětů k řešení objevujeme, a to jak v oblasti technické, tak i organizační … tak že je prostoru ke zlepšení stále dost – což je dobrá zpráva pro nás i naše zákazníky.

Ing. Karel Plotěný

NEJinovator JmK 2014 NEJinovator JmK 2014


http://nejinovator.cz/tiskova-zprava-titul-nejinovator-jihomoravskeho-kraje-2014-ziskala-spolecnost-asio-spol-s-r-o/

NEJinovator JmK 2014