ASIO je zelená firma

4. 4. 2016

Společnost ASIO, spol. s r.o. však zastává environmentální postoj i v jiných ohledech, a proto se účastní projektu na podporu recyklace elektroodpadu Zelená firma ® . Tento projekt je zaměřen primárně na sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií. Jedná se o jednoduchý systém objednání svozů přímo do místa vzniku, vedoucí k recyklaci vysloužilých elektrozařízení a baterií. S automaticky generovaným potvrzením o ekologické likvidaci je vhodným doplňkem odpadového hospodářství každé společnosti. Drobnou elektroniku, která přestala sloužit svému účelu, tak mohou přímo v zaměstnání odevzdat i zaměstnanci firmy ASIO. Projekt Zelená firma byl spuštěn v lednu roku 2008 a v současné době je v něm zapojeno více než 1850 firem.

Hlavním důvodem naší účasti je skutečnost, že služby a výrobky, které poskytujeme a vyrábíme, jsou založeny na ekologickém přístupu k životnímu prostředí - a tomu by mělo odpovídat i chování firmy uvnitř i navenek. Naše firma má zaveden systém environmentálního managementu (EMS) v rámci certifikátu ISO 14001. Nad rámec povinností také kompostujeme biologicky rozložitelný odpad, který vzniká v areálu společnosti ASIO, ve firemním kompostéru. Samozřejmostí je třídění papíru a plastů. Jsme rádi, že můžeme jít příkladem ostatním firmám i našim zákazníkům.

Ing. Michal Došek