ASIO má 25 let

18. 6. 2018

Ohlédnutí se – začnu ohlédnutím a logicky mi z toho vyjde komu poděkovat. Příběh firmy ASIO se začal před léty dvaceti pěti. ASIO nic nezprivatizovalo, a tak si prošlo všemi stadii rozvoje – úplně na začátku prvotním nadšením nad vlastním razítkem a firemními papíry, koupeným faxem, vymýšlením názvu… jen tak mimochodem, ASIO OTUS je latinsky kalous ušatý a název měl sebou přinést i maskota – malou sovičku, jako výraz moudrosti. Průpovídka ASIO – ASI JO, nebo ASINE už je jen vedlejší produkt, který rychleji jméno uvedl na trh.

ASIO vize

Důležitá pro nás byla vždy vize – viz grafické zobrazení a pod ní slova důvěra, odbornost a odpovědnost. Zejména pojem důvěra byl pro nás nosným – ASIO má vlajku a na ní vyjádření vztahu k důvěře. Snahou tedy bylo v duchu vize vnášet do našich vnějších i vnitřních vztahů takové prvky abychom si důvěru zasloužili – slušnost, dodržování slibů, profesionalitu, lidskost. Snaha o důvěryhodnost se projevovala upozorňováním na nereálné požadavky například u  odlučovačů lehkých kapalin (viz články ve Vodním hospodářství atd.) a následné nekalé praktiky. V současnosti tato snaha pokračuje propagací kritického myšlení (konference v Moravské Třebové) a připomínkováním norem a legislativy.

Dalším pro okolí významným prvkem byla inovativnost – ASIO bylo u toho, když se v ČR realizovaly první HDV (podzemní nádrže z voštin), když se začaly prosazovat membrány (MBR), recyklace odpadních vod a rekuperace tepla z odpadních vod (AS-GW/AQUALOOP, AS-ReHeater). V praxi tak dodávkami AS- TTE ROŠTů ( zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy ), , voštinových zasakovacích bloků pro HDV, výrobky pro využití srážkové vody (AS-REWA) a recyklaci odpadních vod (MBR) naplňuje firma strategii boje proti změnám klimatu, strategii, kterou samo od začátku pomáhala tvořit.

ASIO podporuje změnu myšlení v duchu udržitelnosti i celou řadů seminářů , přednášek na vysokých školách a přednášek pro nevýdělečné ekologicky orientované organizace. Inovativnost dokonce přerostla do výzkumných aktivit – ASIO má vlastní výzkumné oddělení pracující i na řadě evropských projektů s cílem zásobovat se jako firma vlastními technologiemi a výrobky a s mít možnost si ověřit formou poloprovozů reálnost svých řešení. Takto se ASIO pomalu posouvá na poli odbornosti. Odklon od původního portfolia byl pak i důvodem pro rozdělení firmy na dvě firmy – jednu zabývající se především výrobky a orientovanou na jejich udržitelnost (dovětek NEW znamená recyklaci Nutrientů, rekuperaci Energie a recyklaci V(W)ody), a druhou zaměřenou na dodávky celků s cílem směřovat do bezodpadových technologií (MBR, filtrace, elektrochemie) atd. v duchu cirkulární ekonomiky.

ASIO NEW výrobky úpravna vody

Poděkování tak logicky, mimo rodiny a přátelům, patří všem, kteří nás v tom, co bylo naší vizí podpořili. Všem zaměstnancům, kteří přiložili ruce k dílu (celkový obrat ASIO je cca 5 miliard Kč), projektantům, investorům a pracovníkům úřadů, kteří nám a našim výrobkům a technologiím věří, profesorům a dalším vědeckým a výzkumným pracovníkům, kteří nás ovlivňují odborně a pár osobnostem, které nás ovlivnili manažersky.

Děkujeme!

… za jednatele Ing. Karel Plotěný