ASIO má za sebou úspěšný rok

9. 1. 2020

Proběhla úspěšná změna názvu ASIO na ASIO TECH . Dovětek TECH vyjadřuje orientaci firmy na dodávku technologií a technologických celků. ASIO (bez dovětků) se stalo značkou stojící mimo konkrétní firmy a zároveň sjednocujícím prvkem, ke kterému se vztahuje vize firem.

Zúčastnili jsme se několika soutěží a získali hned 2 významná ocenění.

3. místo v soutěži TOP MSP 2019 pro ASIO TECH

Soutěž TOP MSP 2019 pořádá RHK Brno a  je určena malým a středním firmám, které jsou zásadní silou každé zdravé ekonomiky, a které zároveň v ostatních vyhlašovaných soutěžích jen stěží uspějí v konkurenci velkých firem.

3. místo v soutěži Vodafone Firma roku Jihomoravského kraje pro ASIO NEW

Soutěž Firma roku patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi.

Rozběhla se řada nových projektů. Posunuli jsme se v oblasti recyklace bazénových vod , uvedli jsme na trh nový recyklační systém AS-POOLREC. Pro naše zákazníky a partnery jsme připravili novou službu ASIO CARE , která spočívá v nabídce spolupráce v konkrétním provozu buď formou konzultací, dozoru nebo přímo i zajištěním provozu technologických celků. Uvedli jsme na trh první chytrou čistírnu odpadních vod AS-MONOcomp, která splňuje požadavky na třídu DČOV III. dle NV 401/2015 Sb., kategorii PZV a limity mikrobiologického znečištění dle NV 57/2016 Sb., podařily se nám zrealizovat první úspěšné projekty zpevněných propustných povrchů s využitím zasakovacích AS-TTE roštů, připravujeme pro vás kalovou koncovku za menší komunální ČOV a další.

Děkujeme všem, kteří se o naše úspěchy zasloužili svým přístupem, prací, podporou a přispěli tak svou pověstnou „troškou do mlýna“.

Ing. Karel Plotěný