ASIO na významné tradiční konferenci znalců ExFoS 2018

13. 2. 2018

ASIO přispělo „troškou do mlýna“ a na oltář společnosti příspěvkem věnovaným Nejčastějším příčinám sporů při dodávkách čistíren odpadních vod (Karel Plotěný). V příspěvku byly zmíněny jak nejčastější příčiny, tak i možnosti, jak skutečné příčiny v praxi identifikovat a eliminovat, tak subjektivní pohledy a neobjektivní nároky. Hovořilo se jak o možnostech modelování, dálkového sledování rozhodných parametrů, tak i možných použitelných měřítcích a standardech – například německém předpisu ATV A-115.

ExFoS 2018

Součástí přednášky bylo pár jak vážných, tak i úsměvných případů.. Nadhozena byla například i otázka zjevně nesmyslných a protichůdných požadavků legislativy a jejich (ne)plnění. Může například ministerská metodika popírat přírodní zákony a jaké to může mít důsledky?

Ing. Karel Plotěný