ASIO NEW a voda v Africe

30. 3. 2018

ASIO NEW, spol. s r.o. podpořilo díky vedení a práci konkrétních lidí (Ing. Jan Vacek) společnost IFAKARA z.s., která si vzala na starost podporu vzdělávání v jedné vesnici v Tanzanii. No, a protože jejím členům není jedno, jak tam lidé žijí, tak jim pomáhá řešit jejich lidské problémy. Jedním z nich je zásobování vodou, kdy potřebovali vyřešit to, aby v době, kdy je v řece větší zákal, takto zakalená voda nešla přímo k používání... Myslím, že z toho, že jsme svou troškou přispěli, nás může hřát u srdce.

ASIO NEW a voda v Africe Ing. Karel Plotěný