ASIO NEW, spol. s r.o.

12. 12. 2016

Vážení kolegové, spolupracující firmy i zákazníci,

ze společnosti ASIO, spol. s r.o. (IČ: 48910848, DIČ: CZ48910848) se k 01.01.2017 vyčlení sesterská společnost ASIO NEW, spol. s r.o. (IČ: 29303125, DIČ: CZ29303125). Nová společnost je již založena a probíhají přípravy na převod lidí a majetku s činností a lidmi spojeného. Dalo by se říci, že z hlediska komunikace a práce s námi se pro většinu z vás skoro nic nezmění, přesto k tomuto dělení pár vět na vysvětlenou.

ASIO NEW, spol. s r.o.

Hlavním důvodem je oddělení dvou hlavních činností, a to prodeje výrobků a dodávek technologií.

Jak jsme si jako firma vyzkoušeli sami na sobě, každá z činností vyžaduje jiný přístup k marketingu i řízení, a není jednoduché, a v praxi se ukazuje, že skoro ani možné tyto dvě věci sloučit tak, aby to nebylo na úkor jedné z nich. Díky širokému záběru byla již také naše nabídka nepřehledná a její rozšiřování o další výrobky by ji činilo ještě hůře čitelnější. Od rozdělení si slibujeme obdobný vývoj, jako při dělení buněk. Rozdělením se vytvoří podmínky pro nastartování nového rozvoje obou částí firmy, jedné směrem do vývoje a prodeje nových výrobků (ASIO NEW, spol. s r.o.) a druhé do vývoje a dodávek technologií (ASIO, spol. s r.o.). Technologie zůstávají na stávajícím ASIO, spol. s r.o. z důvodů referencí a potřebné historie pro dodávky technologií. Název ASIO NEW pak vychází z naší nové vize a směřování výběru výrobků – angažovat se svou činností pro udržitelnost a nabízet výrobky, které podpoří recyklaci nutrientů (N), energie (E) a vody (W).

ASIO vize

Rozdělení bereme také i jako příležitost dát šanci dalším mladším spolupracovníkům, aby se více podíleli na řízení nových firem. Dále si od rozdělení slibujeme i to, že díky menším kolektivům se zvýší flexibilita ve vztahu k vám zákazníkům a spolupracujícím firmám.

Organizačně – živnostenská oprávnění obou firem jsou obdobná – jen stavební práce jsou u stávajícího ASIO spol. s r.o. navíc. Jednatelé i nadále zůstávají v obou firmách stejní.

Ing. Karel Plotěný a Ing. Oldřich Pírek