ASIO NEW získalo 3. místo v soutěži Vodafone Firma roku JmK

4. 10. 2019

Ocenění si velmi vážíme a děkujeme všem za podporu.

ASIO NEW, spol. s r.o. se zaměřuje jak na čištění odpadních vod , tak na boj proti změnám klimatu (výrobky a technologie pro hospodaření s dešťovou vodou ), ochranu životního prostředí a nízkoenergetické budovy – recyklace vody energie . Vize firmy vyjadřuje internacionálnost, inovativnost, udržitelnost (viz NEW), odbornost, důvěru a odpovědnost.

Vodafone firma roku 2019 _ JmK

Cena Hospodářských novin Firma roku 2019 je určena všem firmám v České republice, které splňují následující podmínky:

  • firma podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku
  • společnost má alespoň dvouletou účetní historii
  • obrat společnosti nepřesahuje hranici 1,5 mld. Kč
  • účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
  • nemá v evidenci daňové nedoplatky
  • statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku
  • společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahujeme maximální objektivity a vytváříme zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku.

Vodafone Firma roku 2019 Jihomoravského kraje :
1. místo Gumex, spol. s.r.o.,
2. místo Y Soft Corporation a.s.,
3. místo ASIO NEW, spol. s r.o.

diplom ASIO NEW _ 3.místo JmK