ASIO pro VUT … aneb něco navíc

27. 10. 2016

Jedna přímo na půdě firmy ASIO, spol. s r.o, kdy byla studentům představena řešení a technologie dostupné pro čištění průmyslových odpadních vod – separace NL, flotace, filtrace, desinfekce, atd. a jejich aplikace v konkrétních případech – potravinářský průmysl, automobilní průmysl, nemocnice. Druhá pak na půdě VUT FEKT formou přednášky o  čištění odpadních vod a vztahu vody a energie. Celkem se akcí zúčastnilo přes sto studentů. Docela potěšil jejich zájem o problematiku.

ASIO vize

Ing. Karel Plotěný