ASIO-SK a 20 roků působení na slovenském trhu

16. 6. 2017

Za rozsah činností prezentovaných na semináři by se nemusela stydět ani desetkrát větší firma. ASIO-SK se především prezentovalo jako dodavatel s vysokou úrovní technologických znalostí, a to jak při řešení čištění vod z nepravidelně obývaných objektů, nebo při řešení čerpacích stanic a odprezentovalo i nejnovější trendy při řešení komunálních čistíren s využitím granulované biomasy nebo průmyslových vod pomocí anaerobních technologií atd. Z hlediska uplatnění v praxi a z hlediska uplatnění cirkulární ekonomiky v současné praxi pak byla zajímavá přednáška o  recyklaci vody a tepla v prádelně.

Z nabídky se tak trochu vymykalo představení e-Vodníka ( inteligentní vodoměr a detektor úniku ), který je určen hlavně odborníkům u oblasti TZB, a který je schopen jako součást chytrého domu indikovat havárii a úniky vody a případně i uzavřít přívod do objektu. Celkově hodnoceno, byl to den nabitý informacemi, a to jak praktickými, hned využitelnými, tak i vizionářskými a aktéři si za to určitě oběd v příjemném prostředí hotelu Baronka zasloužili.

ASIO-SK a 20 roků působení na slovenském trhu

Ing. Karel Plotěný