ASIO-SK a semináře

4. 5. 2018

ASIO-SK s.r.o. ukázalo, že umí naplnit semináře zajímavými tématy. Mix praktických zkušeností s vizemi blízké budoucnosti aktuálně reagoval např. na vytvořený slovenský akční program H2ODNOTA JE VODA, který je obdobný jako česká opatření proti změně klimatu, ale nejen …

ASIO-SK seminář

Praktická témata – řešení dálničních odpočívek, čerpací jímky nebo zajímavé akce pro průmysl prezentovala unikátní vlastní zkušenosti ASIO-SK a byla smíchána s prezentacemi novějších přístupů k řešení HDV (a nových výrobků v nabídce firem ASIO GROUP) a s prezentací technologií k  využití srážkových vod , recyklaci šedých vod a tepla z nich, kterých se ujali hosté z ASIO a ASIO NEW. Zkrátka nepřišlo ani téma zápachu, kde také má skupina ASIO co nabídnout (v poslední době realizace hned několika velkých akcí na komunálních čistírnách). Zlatým hřebem pak bylo představení technologie AS-GRAN BIO, unikátní technologie vyvíjené pracovníky ASIO-SK, která využívá k čištění aerobní granulovaný kal, a která by mohla v budoucnu být zajímavým řešením pro intenzifikaci menších i větších komunálních čistíren.

Představeny tak byly konkrétně novinky jako rošty pro propustné povrchy AS-TTE ROŠT (viz foto níže) a ochranu kořenů ve zpevněných plochách, plastové zasakovací bloky AS-RIGOFIL a jejich aplikace na HDV, zařízení na využití srážkových vod AS-REWA, šedých vod AS-GW/AQUALOOP a  tepla z vod AS-SPRCHA .

Myslím, že co se týká náplně a její kvality, že byla srovnatelná s těmi největšími mezinárodními konferencemi pořádanými na Slovensku – jen s tím rozdílem, že podmínky byly skromné a náklady uhradil hostitel… který má šíření pokroku jako součást své vize.

AS-TTE ROŠT realizace

Vodě zdar – říká vždy na rozloučenou Dr. Ing. Karol Kratochvíl (jednatel ASIO-SK s.r.o.).

Ing. Karel Plotěný