ASIO SK – semináře – změna legislativy na Slovensku a novinky

2. 10. 2015

Nosným tématem byla novela zákona o vodách na Slovensku, z kterého zmizelo hned několik sporných ustanovení, která dosud fakticky brzdila rozvoj decentrálu. Podle původního zákona musely být na domovních ČOV dosahovány hodnoty stejné jako na centrální ČOV v aglomeraci (tj. např. na okraji Bratislavy u rodinného domku musela domovní ČOV odstraňovat dusík stejně jako centrální bratislavská ČOV); a co bylo ještě horší, musely mít i stejný režim sledování (tj. i babička ve vinohradu si musela dvanáctkrát za rok nechat udělat rozbor). Navíc jako novinku zavádí podle českého vzoru slovenský zákon BATy.

Pro zajímavost – naše nově připravované nařízení vlády pro vypouštění do povrchových vod chce naopak výše uvedené (viz aglomerace a hodnoty) zavést a zrušit BAT – tj. přesně opačný postup. Oba předkladatelé se přitom v případě výkladu o aglomeracích odvolávají (odvolávaly) na to, že to požaduje EU. Stačí se však podívat na praxi do jiných EU zemí (…pro jistotu do anglicky mluvících).

Z prezentací o technologiích a výrobcích bylo pro posluchače na Slovensku úplně nové téma NASS (nekonvenčně aranžovaných sanitárních systémů), které ale, tak jako by to bylo předem připraveno, perfektně navazovalo na přednášku o novém zákoně o vodách. Slovenský zákon totiž několikrát zmiňuje pojem „jiné nakládání“, a to zrovna sedlo na NASS jako „poklice na hrnec“.

Pro mne pak byla zajímavá prezentace o  čistírnách odpadních vod AS-ANACOMP, které ASIO SK posouvá technicky stále kupředu a jeví se jako vhodná alternativa pro větší ČOV s časově diskontinuálním nátokem. Přínosem byla i přednáška o anaerobních ČOV, kde byly představeny realizace větší anaerobních ČOV založené na UASB reaktorech s granulovanou biomasou (viz foto), což je po stránce odborné oblast, na kterou si hned tak někdo netroufne.

UASB reaktor s granulovanou biomasou

Ing. Karel Plotěný