ASIO, spol. s r.o. a Membrantage Kassel 2010

Stejně tak se změnila i náplň semináře. Namísto nových a často i převratných skutečností a novinek jsou očekávány jen mírné posuny ve vývoji, provozní zkušenosti a ekonomika provozu. Prostě z hlediska novinek skoro nuda, pro praktiky naopak, ale již zcela konkrétní věci, na základě kterých je možno navrhovat.

A tak v duchu očekávání skupina DWA pro MBR představila skoro hotovou DWA – M227 Membránové procesy, kde lze najít podklady pro projektování, průběh výběrového řízení, postup při provozování a uvádění do provozu. Další přednášející se zaobírali poznatky z předčištění, provzdušňování, regenerace atd. Objevily se přednášky z uvádění nových membránovek do provozu – přibývají další větší s deskovými membránami, což nás ASIO - jako dodavatele tohoto typu potěšilo. Největší novinkou pak byla prezentace, na základě které se dá vypočíst koeficient propřestup kyslíku do vody v aktivaci α v závislosti na koncentraci sušiny kalu a na stáří kalu. S rostoucí koncentrací se logicky přestup zhoršuje a s rostoucím stářím kalu naopak zlepšuje.

I když mě osobně průběh trochu zklamal – viz nuda z hlediska novinek, potvrzuje se, že membrány se staly normálním použitelným procesem, navrhují se, staví a prostě si již žijí svým běžným životem. Alespoň v Německu.

Karel Plotěný