ASIO, spol. s r.o. a osvěta kolem vody

7. 10. 2016

ASIO, spol. s r.o. zajištovalo pro toto setkání odbornou část týkající se jak dešťových , tak i  odpadních vod . Debatována byla legislativa, technická a systémová řešení pro nejrůznější velikosti obce a především nové možnosti, které poskytují decentrální řešení. Část byla věnována vegetačním čistírnám, které ve střední Evropě (Rakousko, Slovinsko) prožívají boom a možnostem využití NASS – tj. systémům založeným na dělení vod.

Lysá Hora _ setkání starostů ORP Frýdek Místek
Lysá Hora - setkání starostů ORP Frýdek Místek

Stále dokola se ukazuje, že řešení většiny malých obcí centrálním způsobem je nereálné; řešení, kdy všichni budou vyvážet jímky je pak jak neekonomické, tak z hlediska životního prostředí (např. vyhodnocením LCA) dokonce nejméně vhodné… a podpora jiných řešení je spíše negativní. Doufejme, že program „Chytrá obec“ vyhlášený MŽP vnese do rozhodování nové podněty a pohledy, a že namísto hledání „proč to nejde“ začneme hledat „jak to udělat nejlépe“. Podnětů, jak řešit malé lokality, je spousta – řadu z nich nabídla např. konference IWA v Athénách, a to i z hlediska zkušenosti z praxe. Jedna z těch „nej“ myšlenek: nemějme nerozumné požadavky, orientujme se na spolehlivá řešení a hlavně – buďme důslední při kontrole provozu. Dnešní technika a systémy to umožňují.

Co jsou to spolehlivá řešení? Řešení, kde je minimální vliv provozovatele (lidského faktoru) nebo kde je možná on-line kontrola, případně taková řešení, kde se potencionální znečištění ani nemá možnost dostat do vody. Co takhle jít cestou, kterou podporuje Nadace Billa a Melindy Gatesových - tj. suchá toaleta na produkty lidského metabolismu a zbytek nekonfliktních vod ( šedých vod ) bez komplikací (legislativních a dalších) zasáknout? Dnes jsou tak již řešeny např. desetitisíce lokalit v Číně nebo Indii. Co se tím inspirovat, trochu omezit svůj komfort výměnou za bezkonfliktnost, udržitelnost a uvádět tak do praxe to, co proklamujeme? Chovat se ohleduplně, šetřit zdroje a cirkulovat…

Ing. Karel Plotěný