ASIO, spol. s r.o. a právníci

8. 12. 2015

Tuto drzost jsme si dovolili už čtvrtý rok za sebou a doufáme, že legislativa namíchaná všeobecnými informacemi a praktickými případy z vodohospodářské praxe budoucí právníky naladila a vyprovokovala k zájmu o vodní hospodářství a legislativu s ním spojenou. Myslím, že není zase až tak moc oborů, kde je prostředí tak mnohoznačné – aneb ve vodním hospodářství více než jinde, platí to, že dnes už věda pokročila tak daleko, že je možné zdůvodnit úplně všechno… Jinak vodohospodářská právničina je směs správního práva, zákonů s oborovou tématikou (stavební zákon, zákon O vodách, zákon O vodovodech a kanalizacích, Zákon o integrované prevenci, O ochraně ovzduší a nově i zákona O odpadech), občanského práva (NOZ). Jak jsme spolu s budoucími právníky konstatovali – oboustranně obohacující setkání.

Budova Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Budova Právnické fakulty Masarykovy univerzity _ zdroj http://www.law.muni.cz/content/cs/

Ing. Karel Plotěný