ASIO – udržitelně a odpovědně

18. 3. 2021

Cílem Memoranda o cirkulárním zadávání zakázek je, aby se udržitelnost a tedy šetření zdroji stalo běžnou záležitostí – stejně tak jako je normální chovat se šetrně doma (neplýtvat, být ohleduplný), mělo by být normální, aby se tak chovala celá společnost, a to i v oblasti hospodaření s vodou. Prakticky to představuje vyvíjet a nabízet technologie umožňující recyklaci vod (ideálně ZLD), vytvářet předpoklady pro užití technologií s  minimálními nároky na energie a s minimální uhlíkovou stopou. Stejně tak prosazovat a podporovat vývoj systémů, které podporují stabilitu z hlediska sucha, tj. využívat NBS systémů a řešení, které z celkového pohledu budou udržitelnější (což většinou souvisí s co nejindividuálnějším posouzením řešení).

Odkaz na Memorandum: https://incien.org/memorandum/

Udělá nám radost, když Memorandum dále nasdílíte mezi své kontakty a společně tak rozšíříme síť signatářů!

Ing. Karel Plotěný