ASIO v boji se zápachem

6. 11. 2018

ASIO se opět vydává do boje se zápachem. Moravská Třebová na Svitavsku zbaví zápachu místní čistírnu odpadních vod . Na zápach si lidé z okolí často stěžovali. Takzvanou dezodorizaci firma nainstaluje příští týden.

Opatření bude stát 5,9 milionu korun bez DPH. Státní fond životního prostředí městu poskytl dotaci 3,5 milionu korun.

K odstranění zápachu využijí metody takzvané fotokatalytické oxidace . Tento proces je kombinací fotooxidace založené na působení UV záření a katalytické oxidace. Používá se především v prostředí, které je zatíženo velkým množstvím těžko rozložitelných (oxidovatelných) zapáchajících a organických látek. Kontaminovaný vzduch je přiváděn do tunelu, kde UV záření způsobuje chemickou reakci. Organické látky se rozkládají neboť jsou generovány částice kyslíku, ozonu a dalších oxidujících iontů. UV záření podporuje tento proces tím, že navíc rozbíjí molekuly rozkládaných látek. Tento proces umožňuje zoxidovat i těžko rozložitelné nebo specifické látky jako jsou hydrogensulfidy, amoniak, merkaptany atd. a odstranit tak zápach.

Zdroj: Naše voda