ASIO vám přeje šťastný nový rok

23. 12. 2020

Na závěr roku bychom vám rádi poděkovali za vaši přízeň a popřáli poklidné vánoční svátky, vše nejlepší do nového roku a dostatek vody a životního elánu.
Váš tým ASIO
ASIO PF 2021