ASIO získalo ocenění u mezinárodní asociace IWA za projekt – Brněnská přehrada

16. 3. 2012

IWA_ASIO