Austrálie a voda

1. 5. 2014

Srážková voda

Úplnou samozřejmostí je její zachycení a využití. Boom nastal před několika lety, to když Austrálii postihly sucha a lidé mohli zalévat např. jen jednou týdně a to ve vyhrazenou dobu, což kontrolovali tzv. „vodní rangeři“. S právy na zavlažování zemědělské půdy se pak přímo obchoduje – firmy si nakoupí licence k určitému množství vody a pak podle skutečně odebrané vody platí, případně část licencované vody prodávají. Do budoucna je problém v tom, že se množství povolené k odběrům snižuje – jednak je to dané podnebím a pak i díky ekologickým aktivistům, kteří bojují za vyšší průtoky v tocích. Množství vody využitelné v době vegetace pak podstatně ovlivní výnosy plodin – a tak je motivační si co nejvíce vody nachytat v zimním období a pak zavlažovat – nejlépe z nádrže na vlastním pozemku.

Pitná voda

Teče z kohoutků všude – což je příjemné zjištění, že alespoň něco je v Austrálii relativně levné a dostupné – studánky pro lidi i zvířata jsou všude v parcích. Nedostatek se Australané připravují řešit odsolováním vody mořské. Nejlevnější je však vodu nespotřebovat, a tak jsou na hotelech samozřejmostí úsporné armatury, v některých už i využití šedých vod na splachování. Na místech s výskytem většího množství turistů se používají záchodové mísy s minimální spotřebou vody – odhadem např. na jedno spláchnutí tak deci vody.

Odpadní voda

Velká města jsou vybavena centrálním kanalizacemi, venkov jede většinou na septiky a zásak – v Austrálii jsou pro zasakování skoro ideální podmínky, písek a písčité půdy. Domovní ČOV jsou zatím výjimkou (tedy pokud septik nepokládám za ČOV). U penzionů, kempů, farem je často vidět řešení, kdy šedé vody se zasakují hned někde za domem a jímka se vyveze – vzhledem k velikosti polí a vzhledem k tomu, že není problém se dohodnout s farmáři, tak je to asi nejlevnější a nejpraktičtější řešení … nebo kecají a funguje to jako u nás – občas se odveze to husté a zbytek nějakou tou dírkou nepozorovaně odtéká.

Obecně k dodržování předpisů – předpisy se dodržují a jsou tvrdě vymáhány – nezaplatíš pokutu např. za parkování, dostaneš jedno upozornění a termín, kdy ti v případě nezaplacení ukončí platnost řidičáku. Rangeři jsou na všechno a své práce si zjevně váží …

Využití vyčištěné odpadní vody

Úplně normální je její využití na městskou zeleň – to, že se tak děje je vidět z tabulek upozorňujících na to, že to, čím se zavlažuje, není voda pitná a to, že to nikomu nevadí (spíše jsou na to hrdí jako na pokrok) je pak možné usoudit z toho, že na trávnících v parcích se piknikuje, sportuje, opaluje a po setmění kdo ví co ještě. Další využití – obrovské plochy trávníků na sportovištích – golf, kriket, ragby a fotbal …

Využití srážkových vod je samozřejmostí

recyklovaná voda - závlaha trávníků

Trávník je místo k odpočinku – kvalita trávy je dána podnebím a závlahou (ve velkém počtu případů použitou vodou – údajně jen je v Sydney takto řešeno 19 velkých parků).

Ing. Karel Plotěný