BEZ VODY TO NEJDE VOL. 3

8. 7. 2021

BEZ VODY TO NEJDE!

Se zvyšující se cenou a nedostatkem vody je její znovuvyužití stále důležitější. Jednou z možností, jak uspořit pitnou vodu, je její recyklace. Už jste slyšeli o  recyklaci šedé vody ?

ASIO Recyklace šedých vod

Recyklace šedé vody ze sprch, umyvadel, praček a technologických procesů, tj. neobsahující fekálie a moč, produkuje vysoce kvalitní procesní vodu pro další využití. Běžný rodinný dům využívá průměrně 600 l/den, ze kterých může být až 50 % znovuvyužito. Žijeme ve vyspělém a civilizovaném světě s dostupnými technologiemi a je důležité, abychom se chovali odpovědně, především jde-li o zdroje nutné k životu. Recyklací šedé vody v jednom rodinném domě můžeme uspořit pitnou vodu až pro 60 lidí. Kromě ekologického a sociálního aspektu má recyklace šedé vody i zajímavé ekonomické zhodnocení, a to např. v objektech, kde není dostatečný nebo kvalitní zdroj vody, nebo kde je řešena likvidace odpadní vody jímkou na vyvážení .