BEZ VODY TO NEJDE vol. 5

13. 8. 2021

BEZ VODY TO NEJDE!

Nesprávné řešení zasakování a odvodu dešťové vody způsobuje závažné problémy. Zvláště pro města a obce, které mají ve správě komunikace, parkoviště, odstavné plochy nebo jiné zpevněné či zatravněné plochy. Přitom existují jednoduché drenážní systémy , které například odvodnění parkoviště, respektive zasakování dešťové vody , pomáhají snadno řešit.

ASIO Bez vody to nejde