Bezpečná voda pro Kampus MU Brno

27. 1. 2017

Univerzitní kampus v Brně Bohunicích je rozsáhlý areál sloužící studentům a také jako sídlo několika významných výzkumných institucí. Vzhledem k velkému rozsahu areálu a také sezónnosti provozu (akademický rok) se ukázalo jako potenciálně problematické zajištění potřebné mikrobiologické kvality pitné vody v areálu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o doplnění systému rozvody vody v areálu o technologii dezinfekce chlordioxidem.

Generátor chlordioxidu na Kampusu Bohunice
Generátor chlordioxidu na Kampusu Bohunice

Dodaná dezinfekční technologie byla ověřena dvouměsíčním zkušebním provozem. V rámci zkušebního provozu bylo provedeno 58 odběrů na koncových armaturách v rámci celého areálu. Všechny vzorky byly podrobeny mikrobiologickému rozboru a všechny bez problémů splnily podmínky Vyhl. 252/2004 Sb. v platném znění.

V případě zájmu o podrobnější informace nebo prohlídku zařízení kontaktujte firmu ASIO, spol. s r.o.

Ing. Ondřej Unčovský