Brněnská přehrada ... voda na jedničku s hvězdičkou

3. 9. 2016

Poslední nádherné letní dny jsou na Brněnské přehradě typické množstvím lidí, kteří chtějí využít zbytků nádherného počasí pobytem u vody. Obsazená parkoviště a veškerá zařízení k oddechu plně využita – to svědčí opravdu o tom, že prygl jede…

Brněnská přehrada
Brněnská přehrada (zdroj foto wikipedia.org)

Při kontrole kvality koupacích vod na stránkách „ Krajské hygienická stanice Jihomoravského kraje “ jsme zjistili, že skutečně voda v přehradě je momentálně na jedničku s hvězdičkou. Všechny čtyři lokality, kde se kvalita měří, má to nejlepší hodnocení. Kvalita vody v přehradě je dokonce ještě lepší než v loňském roce. Dnes je tato situace brána již jako standard.

Jsme rádi, že díky technologiím, které jsme v rámci akce „ Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži “ dodávali a do současné doby je provozujeme, jednoznačně přispěli ke spokojenosti všech, kteří Brněnskou přehradu navštívili.

Chce se mi říct ono otřepané … takové léto budiž pochváleno.

Ing. Roman Sládek