Brno – první zastavení

3. 2. 2018

Škrt přes seminář na webových stránkách tedy neznamenal zrušení semináře, jak se někteří volající domnívali, ale to, že je vyčerpána kapacita největšího sálu v konferenčním centru.

Brněnský seminář, který symbolicky zahájil rok 25.výročí založení firmy, měl hned i několik významných hostů – Jirka Vítek (z JV PROJEKT) měl tu čest odprezentovat první velkou novinku pro letošní rok „TTE rošty“ a Pavel Ševela z TU Innsbruck část věnovanou získávání tepla z odpadních vod, kde představil další novinky v nabídce ASIO NEW. I když semináře jsou firemními semináři, tak si zakládají na tom, že jsou především vzdělávacími semináři a jejich obsah je pojmut co nejkomplexněji tak, aby si návštěvníci odcházeli s užitečnými informacemi nejen o novinkách firmy ASIO, ale hlavně s informacemi o nových trendech, nových řešeních a nových předpisech a rozšířili si tak co nejvíce obzory a tím i možnou oblast svého podnikání. Přímo pro projektanty bylo určeno např. téma týkající se novinek v normě do ČOV do 500 EO i s objasněním důvodů, proč ke změnám došlo.

ASIO seminář
Jak bylo na seminářích řečeno – první informací naše starost, zejména o projektanty, nekončí. Všem, které něco z novinek zaujalo, a nejen z novinek, nabízíme možnost proškolení – osobně i na dálku pomocí webináře… (mail pro zájemce babickova@asio.cz ).

Děkujeme všem za účast a doufejme, že na shledanou … a to i dříve než za rok na semináři.

Bc. Michal Plotěný