Celostátní konference Voda a sucho

22. 4. 2021

Konference přinesla hned několik podstatných informací. Mezi jinými i informace o Vodních scanech (náměstek ministra MPO M. Piecha), které mají být prvním krokem k dotacím pro malé a střední firmy na technologie na úspory vody (předpokládá se vypsání dotačních projektů začátkem roku 2022). Především ASIO TECH, spol. s r.o. se v tomto směru podstatně angažuje a tyto scany již i nabízí.

ASIO se ale v přednáškách objevilo hned několikrát – konkrétně se o ASIO asi nejvíce mluvilo (rektor VŠCHT) v souvislosti se společným projektem v rámci TAČR na recyklaci šedých vod (GREYSYSTEMS). Tentokrát to bylo v souvislosti se spoluprací s ASIO NEW, spol. s r.o.

Další témata se zabývala modro-zelenou infrastrukturou (předseda CzWA D. Stránský), cenou vody, úpravou vod atd. Všechno pro ASIO aktuální témata.

Za mne – během dne byly zopakovány především známé zkušenosti z problematiky sucha a problematiky povrchových a  odpadních vod (mikropolutanty..). Nové byly některé skutečnosti z pohledu ministerstva, TAČR z hlediska podpory – nutno podotknout že pozitivní. Celkem se má na opatření na úspory vody během sedmi roků vydat 3,8 miliardy Kč.

Konference Voda a sucho

Obr. Rektor VŠCHT a jeho přednáška o projektech realizovaných na VŠCHT

Ing. Karel Plotěný