Čerpání odpadních vod – Systém separace pevných látek

1. 2. 2012

Zvyšující se nároky na snížení provozních nákladů, spolehlivost, optimalizace a vyšší životnost čerpadel, provoz bez zápachu a možnost jednoduchého servisu za provozu, to jsou dnes základní požadavky provozovatelů veřejných kanalizačních sítí na čerpací stanice.

Všechny tyto atributy splňuje nejmodernější vystrojení čerpacích stanic technologií se systémem separace pevných látek AS-PUMP SEP
Systém separace je výhodný zejména pro provoz čerpacích stanic na kanalizačních soustavách, kde jsou čerpána:
▪ znečištěná odpadní voda,
▪ znečištěná voda s vysokým podílem pevných látek,
▪ znečištěná voda,
▪ dešťová voda (bez abrazivních částic),
▪ čistá voda.

Popis zařízení

Vlastní agregát zařízení, který tvoří srdce systému separace tuhých látek je sestaven z:
- připojovacích armatur,
- plynotěsné a vodotěsné nádrže (sběrná nádrž),
- separátoru pevných částic,
- a čerpadla.

Popis funkce systému

Surová odpadní voda vtéká přívodem do separátoru, kde se oddělí pevné látky. Odpadní voda zbavená pevných látek teče přes čerpací agregát do sběrné nádrže. Tam se shromažďuje, dokud není dosaženo přednastavené spínací hladiny.
Čerpací agregát se zapne pomocí ovládání a čerpá odpadní vodu bez pevných látek ze sběrné nádrže k výtlačnému potrubí. V důsledku zvýšení tlaku v separátoru pevných látek se samočinně zavře přívodní klapka.
Odpadní voda opět sebere pevné látky v separátoru a čerpáním pevných látek do výtlačného potrubí se separátory pevných látek propláchnou. Jakmile je dosaženo minimální hladiny ve sběrné nádrži, čerpací agregát se vypne. Přívodní klapka se samočinně otevře a začne znovu fáze přítoku.


Fáze přítoku

Před čerpadly se separují pevné látky z přitékající odpadní vody. V separačních systémech se pevné látky dočasně uloží. Čerpadly protéká pouze předčištěná odpadní voda.


Fáze čerpání
Při čerpacím procesu proudí předčištěná odpadní voda (na cestě do výtlačného potrubí) do separačních systémů v opačném pořadí a čerpá tak dočasně uložené pevné látky do výtlačného potrubí. Tak se separační systémy a čerpadla vyčistí a jsou připraveny pro další fázi přítoku.

Fáze čištění separátoru od pevných částic
Čerpadlo je zapnuté, médium je v objemovém separátoru. Zvyšující se tlak uzavírá přítokovou armaturu a dva zpětné přítoky čistí kontinuálně síto. Pevné složky materiálu zachycené na sítu separátoru jsou bezpečně dopraveny do tlakové roury výtlaku aniž by prošly čerpadlem.

Pokyny k dimenzování

Nutné údaje, které jsou potřebné k návrhu čerpací stanice a agregátu systému separace pevných látek od zákazníka jsou stejné jako pro návrh standardní čerpací stanice:

– Maximální přítok:
– H geo v čerpací stanici
– H geo výtlačného potrubí položeného v zemi
– Délka výtlačného potrubí položeného v zemi
– Rozměry a materiál výtlačného potrubí položeného v zemi

Srovnání systémů

Mokré provedení

Standardně vystrojená čerpací jímka

Suché provedení

Čerpací jímka se systémem separace pevných látek


Porovnání energie – efektivnost

Mokrá instalace

Suchá instalace

Pracovní bod Q

12 l/s

12 l/s

Výrobce

KSB

KSB

Typ

KRTF 100-401

Sewabloc K 80-315

Impeller

Vortex

Kanálové

Volný průchod částí

100 mm

33 mm

Stanovený příkon

25,6 kW

14,0 kW

Type

KRTF 100-401

Sewabloc K 80-315

Množství odpadních vod

54.800 m³

54.800 m³

Doba provozu v h

1268,5

1268,5

Spotřeba energie

32.220 kW/h

17.759 kW/h

Spotřeba energie kW/h na m³

0,58 kW

0,32 kW

Závěr - výhody výše popsaného systému separace pevných částic

Hospodárnost
Používají se čerpadla s menší průchodností, protože čerpadlo čerpá pouze mechanicky čištěnou odpadní vodu.
Provozní bezpečnost
Patentovaný systém separace pevných látek pracuje spolehlivě a neucpává se. Vnitřek čerpadla je chráněn před hrubými nečistotami. To vede k menšímu opotřebení a výpadkům způsobeným ucpáním. Díky plnému zálohování všech důležitých součástí je možné provádět údržbu čerpadla za provozu, pokud jsou k dispozici uzavírací šoupátka.
Pracovní bezpečnost
Zařízení se suchou instalací je uzavřené a plynotěsné. Tak nabízí hygienické pracovní podmínky a bezpečnost pro údržbu a servis.
Rozšířené možnosti použití
Díky použití čerpadel s menší průchodností lze obsluhovat i tlakové odvodňovací systémy s dlouhým výtlačným potrubím s jednou jedinou čerpací stanicí.
Snadná údržba
Separátory pevných látek jsou umístěny mimo čerpací agregát a jsou tedy velmi snadno přístupné pro údržbu.

Marek Daněk, Ing. Oldřich Pírek

Tento článek byl již v plném znění publikován ve sborníku k semináři ASIO, spol. s r.o. „Vodohospodářské jednohubky aneb přijďte ochutnat novinky“ (únor 2012) a ASIOnews 55.