Česko-izraelský vodní seminář

1. 10. 2019

Na základě volených témat přednášek a především pak intenzity následných diskuzí bylo zřejmé, jak zásadní a aktuální je téma adaptace na změnu klimatu . Je pozitivní, že jsme si jako partnera pro danou problematiku zvolili právě odborníky z Izraele, kteří jsou v oblasti šetrného přístupu k vodě světovou špičkou.

Nicméně se u některých postupů a technologií využívaných dlouhá léta v Izraeli objevily nesouhlasné postoje ze strany českých zástupců/odborníků. To může být způsobeno i rozdílnou historii obou zemí. Zatímco vývoj Izraele vyžadoval maximálně šetrný přístup k vodě, což sebou neslo i odvážná rozhodnutí například v podobě recyklace odpadních vod . U nás se většinu času pohlíželo na vodu především jako na nebezpečný živel (povodně). Současný stav v ČR, po několika letech sucha, nás však nutí náš pohled na vodu přehodnotit.

Celosvětově je vidět přímá úměra lokálního nedostatku vody v závislosti na úrovni recyklování odpadních vod a dalších „odvážných“ přístupů. Až čas a projevy počasí nám ukáží, kam se v oblasti přístupu k vodě v rámci ČR vydáme.

Ing. Ondřej Prax