Česko je nano

2. 4. 2015

Konference byla pořádaná pod záštitou vicepremiéra pro vědu výzkum a inovace Pavla Bělobrádka spolu s  Asociací nanotechnologického průmyslu ČR , které jsme jako ASIO, spol. s r.o. členové.

I přes to, že Česká republika patří k zemím, kde je výzkum i použití nanomateriálů na světové úrovni, česká společnost nemá o jejich reálných přínosech a potenciálu příliš povědomí. Cílem konference bylo tedy představit a popularizovat praktické použití nanomateriálů a nanotechnologií široké veřejnosti. Přítomní zástupci vlády (Pavel Bělobrádek), evropské komise (Christos Tokamanis) i agentury pro podporu a podnikání a investic - Czech Investu, přislíbili podporu firmám i výzkumným institucím při výzkumu i aplikaci nanotechnologií. Zdůraznili, že nanotechnologie mohou být oborem, který pomůže České republice zařadit se mezi hi-tech průmyslové státy světa.

Česko je nano 2015
zdroj: http://ceskojenano.blogspot.cz/

Při v odborných prezentacích i při kuloárních setkáních byly diskutovány jak přednosti a potenciál nanotechnologií pro použití v reálném životě, tak také problémy s výrobou nanomateriálů, jejich testování a certifikace, normalizace a další problémy, které jsou spojeny s uváděním nových produktů na trh.

Na konferenci představili zástupci jednotlivých firem svoje produkty, jejich přednosti a použití v reálném životě. Firma ASIO, spol. s r.o. prezentovala své zkušenosti s  nanomateriály pro čištění odpadních vod , zejména pak použití části nulamocného železa (nZVI) pro odstranění těžkých kovů z průmyslových odpadních vod a nanovlákenných filtračních materiálů pro čištění komunálních vod.

nanomateriály pro čištění odpadních vod

Věříme, že tato akce přispěla k větší informovanosti naší veřejnosti i k uvědomění si významu nových technologií pro rozvoj českého průmyslu.

Ing. Jaroslav Lev, Ph.D.

Česko je nano