Chytrá města – aneb URBIS Smart City 2020

7. 9. 2020

Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku – města a obce

Zaparkovat se dalo bezplatně přímo u výstaviště – to naznačuje hodně. Na druhé straně to nic nevypovídá o kvalitě obsahu doprovodného programu. Přinejmenším jeden ze seminářů byl hojně navštíven, asi to bylo atraktivním obsahem. Seminář se nazýval Chytré Líchy a byl o „chytrém řešení“ sídliště v Židlochovicích. Když pominu zajímavá řešení energetiky, dopravy a sociálních vazeb, tak byl i o vodě. Navržené řešení (viz schématický obrázek Ing. arch. Zadražilové, se kterou Ing. Plotěný vodu řeší) – s ohledem na velikost a místní podmínky – řeší minimalizaci spotřeby pitné i  odpadní vody na polovinu a zároveň i minimalizaci uhlíkové stopy (celé sídliště bude CO2 neutrální).

Jednoduše, i když variant byla celá řada, my jsme to vyřešili následovně. Lehké šedé vody dešťovou vodu navrhujeme nechat zasáknout v místě a podzemní vodu použít jako užitkovou na splachování záchodů a zálivku zeleně. Tím se dosáhne i toho, že vodu, kterou odebereme, pak zase jako vyčištěnou vrátíme. I super nápady potřebují dotáhnout maličkosti – o těch byla částečně debata. Zajímavé je, že někdo, kdo je osvícený, co se týká třídění odpadů, je nedůvěřivý, co se týká třídění vody, přitom technicky je třídění vody možné podpořit mnohem víc, než to jde u těch odpadů (např. výlevkou na odpadní vody). Na vodařích pak je, aby přesvědčili, že umí vodu vyčistit. Zašpiněnou košili také nevyhodíme.

Ing. Karel Plotěný