Chytré řešení odvodňování kalů pro menší biologické ČOV

5. 2. 2012

Odvodňování kalů je v dnešní době zrealizováno u většiny biologických ČOV v České republice. Zařízení, která umožní snížení objemu zahuštěného kalu z ČOV na našem trhu jsou odstředivky, pásové lisy a komorové lisy. Firma ASIO, spol. s r.o. má ve svém výrobním programu jiné odvodňovací zařízení prodávané pod obchodním názvem AS-DEHYDRÁTOR .

Spirálový dehydrátor slouží k odvodnění zahuštěného kalu z kalové nádrže, k odvodnění přebytečného kalu nebo kalu přímo
z aktivace. Zařízení je malé a lehké a může pracovat v automatickém provozu s minimálními nároky na údržbu. Sušina odvodněného kalu se pohybuje v rozmezí 15 - 18 % u biologického kalu, u průmyslových aplikací je sušina kalu v rozmezí 15 - 30 %. Zařízení je vyráběno v několika typových řadách s výkonem od 5 do 135 kg a.s./h. Díky svým nízkým investičním i provozním nákladům je vhodné zejména pro průmyslové čistírny a pro komunální čistírny od 500 do 5 000 EO.

Odvodnění kalů u všech probíhá v automatickém režimu například na modelu 131. Max. výkon tohoto zařízení je 10 kg a.s./h. Spotřeba el.energie samotného zařízení je 0,4 kWh. Skladba technologické linky kalového hospodářství je následující:
• kalové čerpadlo (nebo vřetenové čerpadlo),
• Spirálový dehydrátor s ovládacím panelem,
• kompletní manuální stanice na přípravu organického flokulantu včetně dávkovacího čerpadla flokulantu (nebo automatická stanice),
• pásový dopravník odvodněného kalu (nebo šnekový dopravník),
• kontejner na odvodněný kal.

Odvodnovani kalu - Volute dehydrator


Z referencí:
Vyjádření Ing. Jana Helikara, starosty obce Vranovice, ze dne 09.10.2009

„Používáme dodané odvodňovacího zařízení, Spirálový dehydrátor, typ ES-131 od firmy ASIO, spol. s r.o. po dobu cca
24 měsíců. V průběhu této doby došlo k značným úsporám provozu ČOV, a to v řádu 30.000,- Kč za každý měsíc. Důvodem úspor je snížení množství odváženého kalu z ČOV“.

Během instalace a provozu zařízení došlo k naprosto odborné pomoci ze strany firmy ASIO, spol. s r.o.. Za dobu užívání nedošlo k žádné poruše, ani výpadku odvodňovacího zařízení pracujícího v automatickém režimu“.

Chod odvodňovacího zařízení je jednoduchý a snadný. Obsluha ČOV je s ním velice spokojená. Osazení kalové koncovky na ČOV pomocí AS-DEHYDRÁTOR pro obce naší velikosti považuji za chytré řešení“.

http://www.asio.cz/cz/as-dehydrator

Tento článek byl již v plném znění publikován v ASIOnews 53.