Činnost skupiny ČAO při CzWA

5. 3. 2013

Jednou z nejaktivnějších skupin je skupina ČAO pro malé čistírny odlučovače . Vedle aktivit spojených s přípravou norem a připomínkováním legislativy pořádá skupina, již tradičně, seminář s tématikou čištění odpadních vod pro horské oblasti, CHKO, atd.
Také letos se tato významná akce připravuje a to na 30.5.2013 do oblastí Králického sněžníku – podrobnosti najdete na stránkách www.czwa.cz . Také letos je připravena řada novinek i praktických zkušeností s dodávkami decentrálních řešení jak pro dodavatele, tak i legislativce. Po seminářích, kdy jsme putovali obrazně i ve skutečnosti k pramenům Labe to tentokrát bude k pramenům Moravy.

V souvislosti s činností skupiny ČAO vznikla i knížka zabývající se problematikou „vody v domě“ – a sice vydaná v nakladatelství GRADA – autorský kolektiv vedl profesor Šálek, který je spjat s řešením přírodních způsobů čištění, ale kniha obsahuje kompletní přehled současných možností… Vedle klasických prodejen bude k dostání i na našem ASIO e-shopu .

Karel Plotěný