CIRCULAR AGRONOMICS - projekt pro účinnější koloběh uhlíku a nutrientů

20. 3. 2019

Projekt Circular Agronomics se zabývá celým komplexem problémů, které brání zacyklování výroby potravin a 100% recyklaci zbytků po výrobě a použití potravin. Cílem je maximální recyklace nutrientů, C,N,P a využití organické hmoty pro udržení a zlepšení stavu půd jak po stránce úrodnosti, tak i schopnosti zadržovat vodu atd.
Tohoto projektu se účastní 18 subjektů – výzkumných ústavů, nadací, státních institucí a firem, a mezi nimi je i ASIO, spol. s r.o. Náš výzkumný tým byl pověřen vedením jednoho balíčku zaměřeného na recyklaci uhlíku v systému cirkulárního zemědělství .

Podívejte se na leták k projektu Circular Agronomics .