Cirkulární akademie

20. 1. 2023

ASIO jako podporovatel a propagátor cirkulární ekonomiky i v oblasti vodního hospodářství si dovoluje upozornit na unikátní celoroční kurz s tématikou cirkulární ekonomiky, v kterém, se o této problematice dozvíte poměrně hodně do hloubky, tj. s návody, jak zavádět téma do praxe a to v nejrůznějších oblastech.

Cirkulární akademie _ CIRAA

Je již i možnost přihlásit se na kurz, který začíná už 26.1.2023. Všechny informace jsou na tomto odkazu: https://www.cirkularniakademie.cz/kurz/kurz-i-cirkularni-ekonomika-jako-cesta-k-usporam/.