Čištění a využívání šedých vod pro bytový dům pro 32 osob – Jiříkov

10. 7. 2020

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Šedé vody

Recyklace vody & energie

Pro čištění šedých vod ze stávající stavby bytového domu je použita čistírna šedých vod AS-GW/AQUALOOP 30 umístěná v suterénu objektu v podobě 2 plastových nadzemních nádrží reaktoru, kde je voda předčištěna a přes MBR ultrafiltrační membránu vyčištěna a akumulována v samostatné nádrži. Dodávka vody do domu je zajištěna provozní a monitorovací jednotkou AS-RAINMASTER FAVORIT 40. Čistírna je umístěna v suterénu v technické místnosti.