Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

13. 4. 2021

Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupiny Malé a  domovní čistírny a odlučovače (OS ČAO), pořádá již 11. ročník diskusního semináře (2. ročník webináře) zaměřeného na problematiku čištění a recyklace odpadních vod z malých zdrojů, znečištění v chráněných krajinných oblastech a decentrálních řešeních obecně (dříve pod názvem "ČOV pro objekty v horách"). Letos se ještě více zaměříme na téma venkova a jeho komplexní řešení, tj. včetně vlivů zemědělské činnosti.

Témata:

  • téma venkov a voda v souvislostech řešeného v rámci IDEOCONU CzWA
  • zemědělství, voda, krajina a sucho, cirkulární agronomie
  • čištění a recyklace odpadních vod z malých zdrojů znečištění
  • legislativa v oblasti malých čistíren a  odlučovačů
  • zkušenosti s praxí, provozem a kontrolou různých způsobů čištění odpadních vod
  • vybrané čistírenské technologie a jejich limity pro použití v horách a CHKO
  • kořenové čistírny a jiná extenzívní řešení pro čištění odpadních vod
  • likvidace vyčištěných vod pro objekty bez možnosti napojení na vodní tok
  • další možná témata z oblasti čištění a  recyklace odpadních vod , malých zdrojů znečištění, nakládání s kalem, horská specifika apod.

Webinář se uskuteční 27.5.2021 a bude zdarma po předchozím přihlášení.

Více informací: http://os-cao.czwa.cz/prvni-cirkular-seminare-%E2%80%93-zadost-o-zaslani-abstraktu-prednasek.html