Čistírna odpadních vod AS-ANAZON

29. 8. 2017

Jedná se o  čistírnu odpadních vod sestavenou ze dvou částí - anaerobního separátoru AS-ANASEP a vertikálního biofiltru AS-ZEON. ČOV AS-ANAZON lze s výhodou použít právě v místech bez trvalého přísunu odpadních vod, jako je například lovecký zámek Karlštejn u Svratouchu.

čistírna odpadních vod AS-ANAZON 50

Ing. Jan Vacek