Čistírna odpadních vod AS-HSBR pro Moss Logistics

9. 11. 2020

Čistírny odpadních vod

Přesně touto cestou se vydala firma Moss Logistic v Hustopečích při výstavbě kamionového stání a nové provozní haly. Vítěznou příčku získala čistírna odpadních vod AS-HSBR 125 EO denitri.

Nádrže byly zvoleny v materiálovém provedení z betonových prefabrikátů a celá technologie tak byla kompaktně dopravena na místo realizace. Novinkou zde bylo umístění strojních česlí od českého výrobce Fontana do prefabrikovaného betonového žlabu. Stavba má tak méně starostí s realizací monolitické šachty.

ČOV je vybavena monitorovacím zařízením AS-GSM pro hlášení stavu přes SMS, prostornou podzemní šachtou pro 4 ks dmychadel a systémem dávkování externího substrátu, který bude po čas obsazování areálu suplovat znečištění.

Kapacita ČOV je 125 EO, denní nátok odpadní vody je 18,75 m 3 .

ČOV AS-HSBR Moss Logistic

Obr. 1 – Pokládání prefabrikovaných nádrží

ČOV AS-HSBR Moss Logistic

Obr. 2 – Strojní mechanické předčištění v prefabrikovaném betonové žlabu

ČOV AS-HSBR Moss Logistic

Obr. 3 – Dmychadlová šachta pro 4 ks dmychadel

ČOV AS-HSBR Moss Logistic

Obr. 4 – Pohled na ČOV z ptačí perspektivy

Ing. Jan Přikryl