Čistírna odpadních vod AS-HSBR

7. 2. 2017

Čistírna odpadních vod s typovým označením HSBR je určena pro čištění splaškových odpadních vod z bytových domů, hotelů a jiných zdrojů znečištění s kapacitou od 51 do 300 ekvivalentních obyvatel. Navazuje tak svým rozpětím použití na menší čistírny odpadních vod, uváděné na trh pod názvem AS-VARIOcomp K i N, a velikostně i ideově navazuje na čistírny typu AS-IDEAL PZV nebo AS-KLARO.