Čistírna odpadních vod AS-IDEAL PZV 2-10 E0

17. 8. 2016

Čistírna odpadních vod AS-IDEAL PZV je vhodná hlavně tam, kde není možné odvádění vyčištěných odpadních vod do kanalizace, vodoteče, trativodu, apod. Využití hlavně pro rodinné domy, hotely, penziony nebo různé provozy.