Čistírna šedých vod pro domov seniorů

15. 2. 2022

Šedé vody

Realizace čistírny šedých vod proběhla nedaleko Brna pro domov seniorů. Tuto realizaci Vám představujeme hned z několika důvodů, a to především kvůli použití speciálních dvouplášťových nádrží a sestavě tří AS-RAINMASTERŮ jako čerpací a doplňovací jednotky .

Řídící jednotky čistírny šedých vod

Obr. Řídící jednotky čistírny šedých vod

Technická specifikace

Čistírna šedých vod AS-GW/AQUALOOP 108 EO/PB
- nominální denní výkon 5400 l
- dvouplášťové nádrže ø2820 mm, výšce 2220 mm
- 2x předčištění AS-PURAIN
- 18x filtrační patrona AL-MEM
- automatické odkalení reakční části
- automatický oplach filtrů AS-PURAIN
- příprava pro větší biologické zatížení čistírny šedých vod
- instalovaný příkon 6,2 kW

čistírna šedých vod

Obr. Pohled do čistírny šedých vod

Čerpací a doplňovací jednotka TRIPLEX AS-RAINMASTER
- 3x AS-RAINMASTER FAVORIT 40 SC
- Qmax= 330 l/min; Hmax= 55 m
- tlaková nádoba
- UV-lampa
- instalovaný příkon 3,85 kW
- automatické přepnutí na jiný zdroj vody v případě nedostatku
- oddělení vod dle ČSN EN 1717
- pomalý rozběh, regulace výkonu, nízká hlučnost

Automatická komunikace daných jednotek, postupné zapínání v případě potřeby vyššího výkonu, střídání jednotek, přepnutí jednotek v případě poruchy.

TRIPLEX AS-RAINMASTER … čerpací a doplňovací jednotka

Obr. TRIPLEX AS-RAINMASTER … čerpací a doplňovací jednotka

Čištění šedých vod již není pouze o úspoře pitné vody, ale i o řešení nedostatečné kapacity vodovodů a kanalizací. Vodovody a kanalizace jsou svojí kapacitou na své hranici v hustě obydlených částí ČR a při realizaci různých rekonstrukcí bytových domů a dalších, nových staveb, v hustě zastavěné části ČR jsou vhodným řešením ke snížení zatížení vodovodů a kanalizací, popřípadě čistíren odpadních vod. U řady projektů je čištění šedých vod i ze strany provozovatele vodovodů a kanalizací nařízeno z hlediska výše uvedeného. Neváhejte a buďte připraveni.

Děkuji kolegům, investorovi, projektantce a realizační firmě za spolupráci.

Rádi se s Vámi pustíme do další aplikace recyklace šedých vod. Máme zkušenosti a jsme tu pro Vás.

Bc. Václav Kučera