Čistírna šedých vod – wellness Olomouc

30. 6. 2015

Proběhla další realizace na vyčištění šedých vod a jejich znovuvyužití pro splachování WC. Jak to funguje? Předčištěná šedá voda je akumulována v biologickém reaktoru o objemu 1350 litrů. V reaktoru je umístěna vestavba AQUALOOP 12. Celá nádrž je napojena na havarijní přepad. Vyčištěná voda je čerpána do nádrže o objemu 850 litrů. Vyčištěná voda je čerpána jednotkou AS-RAINMASTER Eco 14 do rozvodu užitkové vody. Další možností je doplňování jednotky AS-RAINMASTER Eco 14 pitnou vodou dle EN 1717 přes volný výtok.

čistírna šedých vod wellness Olomouc

Ing. Adam Bartoník