Čistírny odpadních vod pro skupiny domů a menší obce (decentrální řešení)

30. 8. 2016

Řada obcí má z minulosti nereálnou představu o řešení odvádění odpadních vod – řešení, která jsou nerealizovatelná z finančních nebo jiných důvodů. Webinář tak především představí obcím reálné možnosti … od koncepčních návrhů pro různé typy obcí, až po konkrétní řešení místních situací. Na své si tedy přijdou jak zastupitelé obcí, tak i projektanti řešící odvádění odpadních vod.

Konkrétně se dovíte více o:
- dotačním titulu „chytrá obec“, který se jeví do budoucna jako reálná možnost pro získání finanční podpory pro řešení malých obcí nebo částí obcí,
- o vhodných typech čistíren pro decentrální řešení,
- o možnostech rekonstrukce septiků a jímek,
- o řešení neodkanalizovatelných částí obcí,
- o skupinových čistírnách – balených i vegetačních.